Pályázat

A LYRA FLORAE Kft. és YOUNG B.T.S. Kft. által létrehozott konzorcium sikerrel pályázott és támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján a „Precíziós gazdálkodást innovatív agrárinformatikai eszközökkel támogató mesterséges intelligencia alapú rendszer fejlesztése” elnevezésű projektjével. A projekt célja egy széleskörű adatgyűjtésen alapuló intelligens termeléstámogató eszköz megalkotása az agráriumban dolgozó gazdák részére. A XXI. században több nagyon komoly kihívás állítja próba elé a mezőgazdasági termelőket: a talajok minőségromlása és folyamatos eróziója, kiégése, az egyre gyorsuló klímaváltozás, a népességrobbanás okozta növekvő élelmiszerigény. Jelenleg a gazdák még a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban is javarészt hagyományokon alapuló gazdálkodást folytatnak, de a fejlődő országokra ez kiemelkedően jellemző. A globális klímaváltozás megváltoztatja a kultúrnövények életciklusait, fenológiai fázisainak egyes paramétereit, és a tenyészidőszak hossza, kezdete és vége is változik sok esetben, így a hagyományok, a korábbi generációs ismeretek már nem működnek. Az évszakok eltolódnak, a klimatikus jelenségek változnak, a növények pedig olyan visszajelzéseket adnak, amelyek szemmel nem láthatók. A mai technológia segítségével a növények kártevőinek gyakorlatilag mindegyike nagyon pontosan előrejelezhető, és a velük szembeni védekezés képes lehet 100%-ban megakadályozni a károkozás mértékét úgy, hogy olyankor, amikor nincs esély a fertőzésre, védekezni sem kell, ezzel megspórolva pénzt és környezetterhelést. Ugyanez a megfelelő adatfelvételezéssel és azok elemzésével érvényes a tápanyaggazdálkodásra, öntözési stratégia kialakítására, és a gazdálkodás szinte minden szegmensére, beleértve kiemelten a talaj védelmét. Projektünk eredményeként egy olyan komplex precíziós, IoT technológiákon alapuló gazdálkodási termeléstámogató platformot tervezünk létrehozni, amely képes az adatok széles körű gyűjtésére, azok biztonságos, megbízható tárolására, az óriási mennyiségű adat tisztítására, rendszerezésére és feldolgozására, illetve az adatfeldolgozásból mesterséges intelligencia alapú öntanuló szoftverek segítségével nyert következtetések megfelelő csatornákon történő terjesztésére. A projekt legfontosabb részei: adatgyűjtés, laborvizsgálatok, mesterséges intelligencia technológiára épülő öntanuló szoftverrendszer megalkotása, széles körű kutatások, az eredményeinek szintetizálása és integrálása a rendszerbe. Létrejön egy olyan új, egyedi és jelentős innovációs tartalmú, piacképes szellemi alkotás és termék/szolgáltatás/technológia, amely képes lesz a tervezés során mindezen szempontok tényleges figyelembevételére. A precíziós és adat-alapú gazdálkodás bevezetése kiemelkedően fontos a trópusi övezetben fekvő fejlődő országokban, mivel a globális klímaváltozás jelenleg ezeket az országokat sújtja leginkább, és az ő termelésükre van a leginkább negatív hatással. Így ezeket a régiókat célozzuk, kiemelten a Délkelet-ázsiai országokat. A projekt során létrejövő tudásbázis és szolgáltatás elsősorban a mezőgazdaságra és kapcsolódó iparágakra fókuszál, azonban más korábban kevésbé kapcsolódó iparágakon alapul.

A projektmegvalósítás kezdése 2021. szeptember 1., várható befejezése 2023. augusztus 31.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00232 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 361.806.180 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósul meg.


 

LYRA FLORAE Kft. gépbeszerzés

Kedvezményezett neve: LYRA FLORAE Kft.

Projekt címe: LYRA FLORAE Kft. gépbeszerzés

Szerződött támogatás összege: 24 473 191 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Az új gépek munkába állításával olyan technológiával dolgozhatunk, amikkel a ma már elvárható korszerű műszaki paraméterekkel hatékonyabban, gyorsabban tudjuk végezni a tevékenységünkhöz kapcsolódó alapanyag mozgatásokat. Az előirányzott fejlesztések célja korábban és most is a nagyobb kapacitás kialakítása, mivel erre van és marad is ez az igény, amit a gépek bővítésével már teljesíteni tudunk, ezzel pedig folyamatos marad a foglalkoztatás, sőt még emelkedhet is a létszám, ahogy növekszik az érdeklődés, mivel nagyobb arányú megkeresésre számítunk az online értékesítés erősítésével és a gyors kommunikáció biztosításával. A támogatással lehetőségünk van a korábban tervezett fejlesztések egy részét megvalósítani és ezáltal elérni a magunk elé tűzött árbevétel növelést, kapacitásbővítést, az emberek fizikai terhelésének a csökkentése, és az online értékesítés nagyobb hatásfokú beindítását.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.18.

Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00360


 

Komplex infokommunikációs fejlesztés megvalósítása a Lyra Florae Kft-nél

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00328

Kedvezményezett: LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 6.677.200 Ft

Támogatás mértéke: 40%

A projekt befejezése: 2019.12.17.

A Projekt tartalma:

Az Lyra Florae Kft.-nél 6 modulból álló vállalatirányítási rendszer került bevezetésre a pályázat keretében. A pályázati támogatás segítségével megtörtént a vállalkozás technológiai hátterének és üzleti folyamatának modernizálása, javult a versenyképességünk. A szoftvernek köszönhetően megvalósult a munkafolyamatok összegyűjtése, rendszerezése, ellenőrizhetősége. A rendszer naprakész és pontos vezetői információkat biztosít. Egyszerűsíti – és részben automatizálja – az adminisztratív folyamatokat. A vállalkozás releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása erősödik, hiszen nagyobb hatékonysággal valósul meg az ügyfélkiszolgálás, ami növekvő vevői elégedettséget jelent.


a kedvezményezett neve: LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

• a szerződött támogatás összege: 6.361.400,- Ft
• a támogatás mértéke (%-ban): 100%
• a projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.03.31.

A rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Lyra Florae Kft-nél (GINOP-5.3.2-16-2016-00065)

A Lyra Florae Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994-ben alakult. 21 munkavállalót alkalmazott a projekt indulásakor, ebből 4 fő a Zirci telephelyen.
A program azért indult, mert számukra rendkívül fontos, hogy olyan munkaidő formában tudják a munkatársakat foglalkoztatni, amely egyrészt a cég céljait támogatják, másrészt a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartják. A rugalmas foglalkoztatás bevezetésével a több helyszínen folyó munka tervezése és a folyamatok optimalizálása a tevékenységből adódóan lényeges.
Az Átvilágítási Terv a vezetői interjúból, a szervezeti adatok összegyűjtéséből, a meglévő dokumentumok, a vezetői és munkavállalói kérdőívek összesített elemzéséből és a munkavállalói fókuszcsoportos interjúból tevődött össze. Az auditálásban részt vett a 1 fő ügyvezető, 1 fő középvezető és 7 fő munkavállaló.

Az eredményesebb működés érdekében a rugalmas foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadásra a következő szervezetet érintő fejlesztést valósítottuk meg:

• HR dokumentáció kialakításához és átalakításához kapcsolódó tanácsadás,
• Szervezeti szabályzatok kialakításához kapcsolódó tanácsadás,
• IT tanácsadás és
• Jogi és munkaügyi tanácsadás.

A rugalmasság a szervezet hétköznapi működésében erősen jelen van. Azonban felmerülnek félelmek a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével mind a munkavállalói mind a munkáltatói oldalról is. Munkavállalók tartottak a szervezeten belüli a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével járó kommunikációs zavaroktól és az ebből adódó konfliktusoktól. Ehhez kapcsolódóan Atipikus foglalkoztatási formák képzést, Munkavállalói igényfelmérés és elégedettség mérése tanácsadást, Vezető képzést valósítottunk meg és mentor foglalkoztatását biztosítjuk. Madácsi Gábor, mint ügyvezető látja el a mentori feladatokat.

A vezetők az ellenőrzésre fordított energia növekedéstől és a felmerülő akadályoktól tartottak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével. A rugalmas munkakörök bevezetésével kapcsolatosan is fontos volt újra átgondolni a cég felépítését, stratégiáját és munkaköri leosztását, az ellenőrzési és a delegálási folyamatokat. Ezekre a változásokra vezetői egyéni coachingot, vezető képzést és vezetői műhelymunkát valósítottunk meg.

A projektben 4 fő került rugalmas foglalkoztatásba: Az 1 fő ügyvezető jelenleg a hét minden napján, a székhelyen dolgozik teljes munkaidőben. Feladataiból adódóan megoldható volt a rugalmas munkarend kialakítása kötetlen munkarendben. A további 3 fő esetében a munkakörök megkívánják a változó időszak szerinti beosztási munkavégzését, vagyis a kötetlen munkarendben foglalkoztatást.

A rugalmas foglalkoztatás bevezetésének támogatására a kötetlen munkaidőben foglalkoztatni kívánt 4 fő számára 2 db laptop és hozzá kapcsolódó szoftverek (2 db), valamint 1 db monitor került beszerzésre.


 

Kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat a Lyra Florae Kft-nél

A támogató neve: Pénzügyminisztérium

A kedvezményezett neve: Lyra Florae Kft.

A projekt címe: Kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat

A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 24,18 millió Ft

A projekt tartalmának bemutatása: Lyra Florae Kft. beruházásai projektje új gépek beszerzésére. Az alábbi gépek kerültek beszerzésre: Bobcat E 19 minikotró, Bobcat E27Z minikotró, Bobcat S 100 kompakt rakodó, Giant V452T X-tra HD derékcsuklós rakodógép

A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

A támogatási szerződés száma: PM_KKVESZKOZ_2017/453