Pályázat

 

LYRA FLORAE Kft. gépbeszerzés

Kedvezményezett neve: LYRA FLORAE Kft.

Projekt címe: LYRA FLORAE Kft. gépbeszerzés

Szerződött támogatás összege: 24 473 191 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Az új gépek munkába állításával olyan technológiával dolgozhatunk, amikkel a ma már elvárható korszerű műszaki paraméterekkel hatékonyabban, gyorsabban tudjuk végezni a tevékenységünkhöz kapcsolódó alapanyag mozgatásokat. Az előirányzott fejlesztések célja korábban és most is a nagyobb kapacitás kialakítása, mivel erre van és marad is ez az igény, amit a gépek bővítésével már teljesíteni tudunk, ezzel pedig folyamatos marad a foglalkoztatás, sőt még emelkedhet is a létszám, ahogy növekszik az érdeklődés, mivel nagyobb arányú megkeresésre számítunk az online értékesítés erősítésével és a gyors kommunikáció biztosításával. A támogatással lehetőségünk van a korábban tervezett fejlesztések egy részét megvalósítani és ezáltal elérni a magunk elé tűzött árbevétel növelést, kapacitásbővítést, az emberek fizikai terhelésének a csökkentése, és az online értékesítés nagyobb hatásfokú beindítását.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.18.

Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00360


 

Komplex infokommunikációs fejlesztés megvalósítása a Lyra Florae Kft-nél

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00328

Kedvezményezett: LYRA FLORAE Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 6.677.200 Ft

Támogatás mértéke: 40%

A projekt befejezése: 2019.12.17.

A Projekt tartalma

Az Lyra Florae Kft.-nél 6 modulból álló vállalatirányítási rendszer került bevezetésre a pályázat keretében. A pályázati támogatás segítségével megtörtént a vállalkozás technológiai hátterének és üzleti folyamatának modernizálása, javult a versenyképességünk. A szoftvernek köszönhetően megvalósult a munkafolyamatok összegyűjtése, rendszerezése, ellenőrizhetősége. A rendszer naprakész és pontos vezetői információkat biztosít. Egyszerűsíti – és részben automatizálja – az adminisztratív folyamatokat. A vállalkozás releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása erősödik, hiszen nagyobb hatékonysággal valósul meg az ügyfélkiszolgálás, ami növekvő vevői elégedettséget jelent.


 

A rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Lyra Florae Kft-nél (GINOP-5.3.2-16-2016-00065)

A Lyra Florae Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994-ben alakult. 21 munkavállalót alkalmazott a projekt indulásakor, ebből 4 fő a Zirci telephelyen.
A program azért indult, mert számukra rendkívül fontos, hogy olyan munkaidő formában tudják a munkatársakat foglalkoztatni, amely egyrészt a cég céljait támogatják, másrészt a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartják. A rugalmas foglalkoztatás bevezetésével a több helyszínen folyó munka tervezése és a folyamatok optimalizálása a tevékenységből adódóan lényeges.
Az Átvilágítási Terv a vezetői interjúból, a szervezeti adatok összegyűjtéséből, a meglévő dokumentumok, a vezetői és munkavállalói kérdőívek összesített elemzéséből és a munkavállalói fókuszcsoportos interjúból tevődött össze. Az auditálásban részt vett a 1 fő ügyvezető, 1 fő középvezető és 7 fő munkavállaló.

Az eredményesebb működés érdekében a rugalmas foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadásra a következő szervezetet érintő fejlesztést valósítottuk meg:

• HR dokumentáció kialakításához és átalakításához kapcsolódó tanácsadás,
• Szervezeti szabályzatok kialakításához kapcsolódó tanácsadás,
• IT tanácsadás és
• Jogi és munkaügyi tanácsadás.

A rugalmasság a szervezet hétköznapi működésében erősen jelen van. Azonban felmerülnek félelmek a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével mind a munkavállalói mind a munkáltatói oldalról is. Munkavállalók tartottak a szervezeten belüli a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével járó kommunikációs zavaroktól és az ebből adódó konfliktusoktól. Ehhez kapcsolódóan Atipikus foglalkoztatási formák képzést, Munkavállalói igényfelmérés és elégedettség mérése tanácsadást, Vezető képzést valósítottunk meg és mentor foglalkoztatását biztosítjuk. Madácsi Gábor, mint ügyvezető látja el a mentori feladatokat.

A vezetők az ellenőrzésre fordított energia növekedéstől és a felmerülő akadályoktól tartottak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével. A rugalmas munkakörök bevezetésével kapcsolatosan is fontos volt újra átgondolni a cég felépítését, stratégiáját és munkaköri leosztását, az ellenőrzési és a delegálási folyamatokat. Ezekre a változásokra vezetői egyéni coachingot, vezető képzést és vezetői műhelymunkát valósítottunk meg.

A projektben 4 fő került rugalmas foglalkoztatásba: Az 1 fő ügyvezető jelenleg a hét minden napján, a székhelyen dolgozik teljes munkaidőben. Feladataiból adódóan megoldható volt a rugalmas munkarend kialakítása kötetlen munkarendben. A további 3 fő esetében a munkakörök megkívánják a változó időszak szerinti beosztási munkavégzését, vagyis a kötetlen munkarendben foglalkoztatást.

A rugalmas foglalkoztatás bevezetésének támogatására a kötetlen munkaidőben foglalkoztatni kívánt 4 fő számára 2 db laptop és hozzá kapcsolódó szoftverek (2 db), valamint 1 db monitor került beszerzésre.


 

Kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat a Lyra Florae Kft-nél

A támogató neve: Pénzügyminisztérium

A kedvezményezett neve: Lyra Florae Kft.

A projekt címe: Kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat

A támogatási szerződés szerinti támogatási összeg:  24,18 millió Ft  

A projekt tartalmának bemutatása: Lyra Florae Kft. beruházásai projektje új gépek beszerzésére. Az alábbi gépek kerültek beszerzésre: Bobcat E 19 minikotró, Bobcat E27Z minikotró, Bobcat S 100 kompakt rakodó, Giant V452T X-tra HD derékcsuklós rakodógép

A projekt befejezési dátuma: 2019.09.30.

A támogatási szerződés száma: PM_KKVESZKOZ_2017/453